Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 10 CHWEFROR 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.

OPIN-2016-0378 Gwersylloedd ymfudwyr yng ngogledd Ffrainc

Cyflwynwyd gan:

Darren Millar
Ann Jones
Alun Ffred Jones
Aled Roberts
Tanysgrifwyr:
Llyr Gruffydd 15/02/16
Russell George 15/02/16
Jeff Cuthbert 15/02/16
Jenny Rathbone 15/02/16
Peter Black 15/02/16
Keith Davies 15/02/16
Gwenda Thomas 18/02/16
Christine Chapman 24/02/16
Sandy Mewies 29/02/16
Angela Burns 15/03/16
Lynne Neagle 15/03/16
David Rees 15/03/16
Janet Haworth 15/03/16
Mark Isherwood 15/03/16
Suzy Davies 15/03/16
Mick Antoniw 16/03/16

Gwersylloedd ymfudwyr yng ngogledd Ffrainc

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol:

Yn mynegi pryder ynglŷn â lles dinasyddion o'r tu allan i'r UE sy'n byw mewn gwersylloedd anghyfreithlon yn Calais a Dunkirk;

Yn cymeradwyo ymdrechion unigolion, elusennau a chymunedau ffydd o Gymru i ddiwallu anghenion dyngarol y bobl yn y gwersylloedd;

Yn galw ar Lywodraeth y DU i weithio gyda Llywodraeth Ffrainc i sefydlu cynllun i gyflwyno gweithdrefnau teg, trylwyr a chyfreithiol ar frys i benderfynu a yw'r bobl yn y gwersylloedd yn gymwys i gael amddiffyniad rhyngwladol;

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion cymdeithas sifil Cymru o ran bodloni anghenion dyngarol y bobl yn y gwersylloedd.

Partners & Help