Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 7 Ionawr 2016 i'w hateb ar 12 Ionawr 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar ffedereiddio ysgolion ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)2633(FM)

2. William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith pwysau eithafol y gaeaf ar y GIG yn Nwyrain De Cymru? OAQ(4)2646(FM)

3. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y llifogydd diweddar yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)2645(FM)

4. Keith Davies (Llanelli): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weithdrefnau ar gyfer trosglwyddo asedau gan awdurdodau lleol? OAQ(4)2648(FM)W

5. Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru): Pa fesurau arbennig y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddileu tlodi plant erbyn 2020? OAQ(4)2641(FM)

6. Gwenda Thomas (Castell-nedd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl ardaloedd gwella busnes yng Nghymru? OAQ(4)2636(FM)

7. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i atal llifogydd yn Llanddulas rhag digwydd eto? OAQ(4)2644(FM)

8. Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gapasiti unedau damweiniau ac achosion brys mewn ysbytai yng Ngorllewin De Cymru? OAQ(4)2634(FM)

9. Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd mewn ymateb i lifogydd diweddar? OAQ(4)2647(FM)

10. Lynne Neagle (Torfaen): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith diwygiadau lles Llywodraeth y DU yn Nhorfaen? OAQ(4)2649(FM)

11. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon yng Nghymru am weddill tymor y Cynulliad hwn? OAQ(4)2637(FM)

12. Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr asesiadau a wnaed o ran gwerth am arian prosiectau a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yng Nghanol De Cymru? OAQ(4)2635(FM)

13. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi twf economaidd yn 2016? OAQ(4)2643(FM)

14. William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cyllid sydd ar gael i gyflwyno cynlluniau lliniaru llifogydd ac amddiffyn rhag llifogydd yng Nghymru? OAQ(4)2640(FM)

15. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am safonau yn ysgolion yng Nghymru? OAQ(4)2642(FM)W

Partners & Help