Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod yn y Dyfodol

Cynigion a gyflwynwyd ar 18 Medi 2017

NNDM6503

Neil McEvoy (Canol De Cymru)

David J Rowlands (Dwyrain De Cymru)

Gareth Bennett (Canol De Cymru)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru)

Nathan Gill (Gogledd Cymru)

Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Cydnabod bod unrhyw un sy'n 'dieithrio plentyn oddi wrth riant' yn cam-drin plentyn yn emosiynol, fel y'i diffiniwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder mewn ymateb i ddeiseb i gyflwyno cyfraith sy'n cydnabod dieithrio plentyn oddi wrth riant fel trosedd;

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) comisiynu ac ariannu hyfforddiant gorfodol i weithwyr proffesiynol - gan gynnwys staff y gwasanaethau cymdeithasol a Cafcass Cymru ond nid dim ond y rhain - i'w helpu i adnabod achosion o ddieithrio plentyn oddi wrth riant, gan gynnwys llwybrau i amddiffyn plant rhag niwed;

b) cynllunio ymgyrch genedlaethol i roi gwybod i blant a theuluoedd am ddieithrio plant oddi wrth rieni a'r niwed y mae'n ei achosi, gyda'r bwriad o weithredu pan fydd arian yn caniatáu; ac

c) gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i weithredu i amddiffyn plant rhag camdriniaeth a niwed lle nodwyd bod achos o ddieithrio plentyn oddi wrth riant.

'Deiseb Llywodraeth a Senedd y DU i gyflwyno cyfraith sy'n cydnabod bod dieithrio plentyn oddi wrth rhiant yn drosedd'

Cefnogir gan:

Mark Isherwood (Gogledd Cymru):

Partners & Help