Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod ar 12 Gorffennaf 2017

Cynigion a gyflwynwyd ar 28 Mehefin 2017

NNDM6348

David Melding (Canol De Cymru)

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi mai Cymru yw'r unig un o'r gwledydd cartref sydd heb ganolfan rhewmatoleg bediatrig arbenigol;

2. Yn nodi bod tua 400 o blant yn ne Cymru yn unig sy'n dioddef o arthritis idiopathig ieuenctid;

3. Yn cydnabod yr angen am ganolfan rhewmatoleg bediatrig amlddisgyblaeth yng Nghymru;

4. Yn nodi bod Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o wasanaethau pediatrig arbenigol yng Nghymru; a

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi galwadau gan Gofal Arthritis, y Gymdeithas Arthritis Gwynegol Genedlaethol a Chymdeithas Brydeinig Rhewmatoleg ar gyfer creu canolfan rhewmatoleg bediatrig amlddisgyblaeth benodedig lwyr yng Nghymru.

Cefnogir gan:

Nick Ramsay (Mynwy)

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Hefin David (Caerffili)

Cynigion a gyflwynwyd ar 5 Gorffennaf 2017

Dadl Fer

NDM6363 Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd):

Cofio Srebrenica

NDM6362 David Rowlands (Dwyrain De Cymru):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi ddeiseb P-05-756 Diogelu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru sydd wedi derbyn 5,383 o lofnodion.

'P-05-756 Diogelu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru'

NDM6365 Elin Jones (Ceredigion Ceredigion):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cymeradwyo Cynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad, yn unol â pharagraff 8(11)(d) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Gorffennaf 2017; a

2. Yn nodi'r Adroddiad Cydymffurfio ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer y cyfnod 2015-2017, yn unol â pharagraff 8 (8) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Gorffennaf 2017.

'Deddf Llywodraeth Cymru 2006'

'Cynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad'

'Adroddiad Cydymffurfio ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad 2015-2017'

Partners & Help