Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod yn y Dyfodol

Cynigion a gyflwynwyd ar 10 Mai 2017

NNDM6306 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cefnogi'r egwyddor o gofrestr cam-drin anifeiliaid ar gyfer Cymru.

2. Yn cydnabod gwaith yr elusennau a'r ymgyrchwyr unigol sydd wedi ymgyrchu dros gofrestr cam-drin anifeiliaid.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi galwadau gan yr RSPCA i greu gweithgor Llywodraeth Cymru er mwyn archwilio'r holl opsiynau i greu cofrestr cam-drin anifeiliaid ar gyfer Cymru.

Cefnogir gan:

Nick Ramsay (Mynwy)

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Partners & Help