Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Toriad: dydd Llun 10 Ebrill 2017 - dydd Llun 1 Mai 2017


Dydd Mawrth 2 Mai 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Adroddiad Tueddiadau Tebygol y Dyfodol gan Lywodraeth Cymru (45 munud)
 • Cynnig i ystyried trefn y gwelliannau ar gyfer cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (5 munud)
 • Dadl: Gwasanaethau diabetes yng Nghymru (60 munud)Dydd Mercher 3 Mai 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 eiliad (5 munud)
 • Dadl ar ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i'r Grant Gwella Addysg: plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl fer – Hannah Blythyn (Delyn) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 9 Mai 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: y Fframwaith Polisi Treth (45 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Carchardai a Llysoedd (15 munud)
 • Dadl ar egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar gyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (180 munud)

 

Dydd Mercher 10 Mai 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 eiliad (5 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar yr adroddiad gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar ddarlledu yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer – Caroline Jones (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 16 Mai 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Datganiad polisi ar ddyfodol datblygu economaidd rhanbarthol (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y cynllun gweithredu ar gyfer dementia (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diamond a'r polisi addysg uwch ehangach (45 munud)
 • Dadl: cyfnod 4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (15 munud)

   

   
   

Dydd Mercher 17 Mai 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Dadl fer – Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni) (30 munud)

Partners & Help