Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes


Dydd Mawrth 27 Medi 2016 
 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Adolygiad Diamond o Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru (60 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Yr Adolygiad Annibynnol o’r Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (45 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Plismona a Throsedd (15 munud)
 • Dadl: Siarter Ddrafft y BBC (60 munud)
Dydd Mercher 28 Medi 2016
 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar ddull gweithredu’r Pwyllgor o ran ei gylch gwaith, a sut y mae’n bwriadu ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

Dydd Mawrth 4 Hydref 2016 
 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud) 
  Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwygio Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Gwella Gofal ar gyfer Cyflyrau Iechyd Difrifol (45 munud)
 • Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)
 • Dadl: Blaenoriaethau’r Llywodraeth a’r Rhaglen Ddeddfwriaethol (60 munud)
Dydd Mercher 5 Hydref 2016
 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer – Huw Irranca-Davies (Ogwr) (30 munud)

Dydd Mawrth 11 Hydref 2016 
 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid yr UE (45 munud)
 • Dadl: Mynd i’r afael â throseddau casineb – Cynnydd a heriau (60 munud)
Dydd Mercher 12 Hydref 2016
 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

Partners & Help