Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 14 Mehefin a dydd Mercher 15 Mehefin 2016
Dydd Mawrth 21 Mehefin a dydd Mercher 22 Mehefin 2016
Dydd Mawrth 28 Mehefin a dydd Mercher 29 Mehefin 2016


Dydd Mawrth 14 Mehefin 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud) 
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Caniatâd Tybiedig ar gyfer Rhoi Organau – y chwe mis cyntaf (30 munud)
 • Busnes arall y Llywodraeth i'w benderfynu
 
Busnes y Cynulliad
 • Cynnig i ddirymu Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016 (30 munud)
 
Dydd Mercher 15 Mehefin 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)
 
Busnes y Cynulliad
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.1 i sefydlu Pwyllgor dros dro ar Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (5 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) (30 munud)
 
Dydd Mawrth 21 Mehefin 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Busnes arall y Llywodraeth i'w benderfynu
 
Dydd Mercher 22 Mehefin 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)
 
Busnes y Cynulliad
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • mser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) (30 munud)
 
Dydd Mawrth 28 Mehefin 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Busnes arall y Llywodraeth i'w benderfynu
 
Dydd Mercher 29 Mehefin 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 
Busnes y Cynulliad
 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl fer - Rhianon Passmore (Islwyn) (30 munud)

Partners & Help