Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes


Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar
dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 20 Hydref 2015 a dydd Mercher 21 Hydref 2015

Toriad: Dydd Llun 26 Hydref 2015 - Dydd Sul 1 Tachwedd 2015

Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 4 Tachwedd 2015

Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 11 Tachwedd 2015


 

Dydd Mawrth 20 Hydref 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar Benderfyniad Ariannol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar Benderfyniad Ariannol Bil yr Amgylchedd (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (15 munud)


 

Dydd Mercher 21 Hydref 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Lynne Neagle (Torfaen)  (30 munud)


 

Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyflawni ar gyfer ein Lluoedd Arfog a'u teuluoedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Y Rhaglen i Ddileu TB (30 munud)
 • Rhentu Doeth Cymru - Cod Ymarfer (Rhwymedigaethau Statudol a Chanllaw Arfer Gorau), o ganlyniad i Ymgynghoriad - Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2014 - 2015 (60 munud)

 

Dydd Mercher 4 Tachwedd 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) (30 munud)
 

Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (180 munud)

   

   

Dydd Mercher 11 Tachwedd 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Altaf Hussain (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

Partners & Help