Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 12 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 19 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 26 Tachwedd 2014

***********************************************************************

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Diweddariad ar Raglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020 (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Adroddiad y Farwnes Andrews ynghylch "Diwylliant a Thlodi" - Ymateb gan Lywodraeth Cymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Y Cyflenwad Tai (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr Adolygiad o Asiantau Cefnffyrdd (30 munud)
 • Dadl: Cymorth i Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru (60 munud)

Dydd Mercher 12 Tachwedd 2014

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i Geidwadwyr Cymru (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Diwygio) 2014 (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2015-16 (120 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2013-14 (60 munud)

Dydd Mercher 19 Tachwedd 2014

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2015/16 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud) - wedi’i haildrefnu o 12 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Adroddiad Blynyddol Cydlynwyr Gwrth-Gaethwasiaeth (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Rhaglen Twf Swyddi Cymru yn y Dyfodol (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Hawliau Defnyddwyr: Gwelliant ynghylch Ffioedd Asiantaethau Gosod (15 munud)
 • Dadl: Effaith Diwygiadau Lles Llywodraeth y DU yng Nghymru (60 munud)

Dydd Mercher 26 Tachwedd 2014

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar adroddiad dilynol y Pwyllgor Menter a Busnes i Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Nick Ramsay (Sir Fynwy) (30 munud)
 • Dadl Fer – Darran Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud) - wedi’i haildrefnu o 19 Tachwedd 2014

 

Partners & Help