Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

       

Dydd Mawrth 21 Hydref 2014 a dydd Mercher 22 Hydref 2014

Toriad: Dydd Llun 27 Hydref 2014 - Dydd Sul 2 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 4 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 5 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 12 Tachwedd 2014

***********************************************************************

Dydd Mawrth 21 Hydref 2014  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Adnewyddu'r Polisi Newid yn yr Hinsawdd (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Iawndal TB - Y Camau Nesaf (30 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth (15 munud)
 • Dadl: Dyfodol Datganoli i Gymru (60 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (60 munud)
 • Dadl Fer - Aled Roberts (Gogledd Cymru) (30 munud) 

Dydd Mercher 22 Hydref 2014 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud

Busnes y Cynulliad 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei Ymchwiliad i Gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd (60 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Lynne Neagle (Torfaen) (30 munud) 

Dydd Mawrth 4 Tachwedd 2014  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Perfformiad o ran Ailgylchu (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2013-14 (30 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol 2013-14 Comisiynydd y Gymraeg (60 munud) 

Dydd Mercher 5 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)

Busnes y Cynulliad 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
 • Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar yr Ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud) 

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014    

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Adroddiad y Farwnes Andrews ynghylch Diwylliant a Thlodi - Ymateb gan Lywodraeth Cymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Y Cyflenwad Tai (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr Adolygiad o Asiantau Cefnffyrdd (30 munud)
 • Dadl: Cymorth i Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru (60 munud)

Dydd Mercher 12 Tachwedd 2014
 
Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud

Busnes y Cynulliad 

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud)

Partners & Help