Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 03/07/2009

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2009-0070 - Canolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd

Codwyd gan:

Jenny Randerson

Tanysgrifwyr:

Kirsty Williams 07/07/2009

Williams Graham 07/07/2009

Eleanor Burnham 07/07/2009

Christine Chapman 07/07/2009

Lorraine Barrett 07/07/2009

Nick Bourne 07/07/2009

Leanne Wood 07/07/2009

Chris Franks 07/07/2009

Paul Davies 07/07/2009

Andrew RT Davies 09/07/2009

David Melding 13/07/2009

Gareth Jones 14/07/2009

Nerys Evans 14/07/2009

Helen Mary Jones 16/07/2009

Dai Lloyd 16/07/2009

Bethan Jenkins 16/07/2009

Mohammad Asghar 17/07/2009

Mick Bates 17/07/2009

Peter Black 25/09/2009

Canolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol:

Yn nodi’r bwriad i ddiddymu cyrsiau yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd.

Yn nodi effaith y toriadau ar swyddi a darpariaeth addysgol o ganlyniad.

Yn cefnogi’r ymgyrch yn erbyn y toriadau gan staff, undebau a myfyrwyr.

Yn galw ar y Brifysgol i ohirio eu cynlluniau am ddeuddeng mis ac i ymgysylltu’n llawn ag undebau llafur a staff i gytuno ar broses reoledig o newid dros gyfnod rhesymol o amser er mwyn gwarchod nifer y swyddi a chyrsiau a lliniaru effeithiau andwyol unrhyw doriadau.Partners & Help