Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
OPIN-2017-0061 Uwch garchar arfaethedig ym Mhort Talbot (gwelliant i OPIN-2017-0059) Datganiadau barn7782476KB18/10/2017
OPIN-2017-0059 - Uwch garchar arfaethedig ym Mhort Talbot Datganiadau barn7782476KB12/10/2017
OPIN-2017-0055 - Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 Datganiadau barn7884877KB10/10/2017
OPIN-2017-0057 - Diwrnod Gwrth-gaethwasiaeth 2017 Datganiadau barn7782476KB10/10/2017
OPIN-2017-0056 - Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod Datganiadau barn7680075KB10/10/2017
OPIN-2017-0055 - Mis hanes pobl dduon Datganiadau barn7884877KB27/09/2017
OPIN-2017-0054 - Gwrthwynebu cyni Datganiadau barn7782476KB26/09/2017
OPIN-2017-0053 - Catalonia Datganiadau barn7782476KB22/09/2017
OPIN-2017-0052 - Cefnogi cynghorau iechyd cymuned yng Nghymru Datganiadau barn7987278KB20/09/2017
OPIN-2017-0050 - Cofrestr o bobl sydd wedi cyflawni cam-drin domestig yn Nghymru Datganiadau barn7884877KB18/09/2017
OPIN-2017-0051 - Wythnos ffeibrosis idiopathig yr ysgyfaint Datganiadau barn7884877KB18/09/2017
OPIN-2017-0048 - Y 13eg Doctor Who Datganiadau barn6451263KB19/07/2017
OPIN-2017-0047 - Gobaith i'r Dwyrain Canol Datganiadau barn6553664KB13/07/2017
OPIN-2017-0046 - Tim Iechyd Meddwl Cymunedol Hafod, Sir Ddinbych Datganiadau barn6451263KB12/07/2017
OPIN-2017-0045 - Wythnos Goffa Srebrenica 2017 Datganiadau barn6451263KB04/07/2017
OPIN-2017-0044 - Tîm Criced Cymru Datganiadau barn6451263KB27/06/2017
OPIN-2017-0043 Wythnos Gwaith Ieuenctid 2017 Datganiadau barn6553664KB23/06/2017
OPIN-2017-0042 Pythefnos Cwmnïau Cydweithredol Datganiadau barn6451263KB20/06/2017
OPIN-2016-0041 Iaith Arwyddion Prydain Datganiadau barn6553664KB11/05/2017
OPIN-2017-0040 - Gwrthwynebu Diwygio Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol Datganiadau barn6451263KB10/05/2017
OPIN-2017-0038 Llongyfarch Josh Griffiths Datganiadau barn6451263KB02/05/2017
OPIN-2017-0039 Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia Datganiadau barn6553664KB02/05/2017
OPIN-2017-0037 Refferendwm Catalonia 2014 Datganiadau barn6451263KB06/04/2017
OPIN-2017-0036 - Adleoli swyddi'r adran Gwaith a Phensiynau Datganiadau barn6451263KB28/03/2017
OPIN-2017-0035 - Nodi 10 mlwyddiant yr Awr Ddaear Datganiadau barn6451263KB24/03/2017
OPIN-2017-0034 - Cefnogaeth i gerddoriaeth fyw - achub Stryd Womanby Datganiadau barn6451263KB22/03/2017
OPIN-2017-0033 Wythnos Newyddion Lleol o Bwys Datganiadau barn6451263KB17/03/2017
OPIN-2017-0032 - Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 2017 Datganiadau barn6553664KB02/02/2017
OPIN-2017-0031 – Condemnio gwaharddiad Llywydd yr Unol Daleithiau ar deithio gan Fwslemiaid i’r Unol Daleithiau Datganiadau barn6553664KB31/01/2017
OPIN-2017-0030 – Diwrnod Cofio'r Holocost 2017: Sut all bywyd barhau? Datganiadau barn6553664KB18/01/2017
OPIN-2016-0029 – Parthau Perygl Nitradau Datganiadau barn6451263KB16/12/2016
OPIN-2016-0028 Llefarydd a Llywydd Senedd Catalan Datganiadau barn6451263KB12/12/2016
OPIN-2016-0026 - Cefnogaeth i Addysg Gerdd Datganiadau barn6451263KB06/12/2016
OPIN-2016-0027 – Rygbi Cynghrair Cymru Datganiadau barn6451263KB06/12/2016
OPIN-2016-0025 Trosedd o anfon gohebiaeth rywiol at blentyn drwy’r Ddeddf Troseddau Difrifol Datganiadau barn6553664KB23/11/2016
OPIN-2016-0024 Diwrnod rhyngwladol diddymu trais yn erbyn menywod Datganiadau barn6451263KB14/11/2016
OPIN-2016-0023 Cefnogaeth i Bashir Naderi Datganiadau barn6553664KB08/11/2016
OPIN-2016-0022 Mis Ymwybyddiaeth o Ganser y Pancreas Datganiadau barn6553664KB04/11/2016
OPIN-2016-0022 Cronfa'r Teulu Datganiadau barn6451263KB04/11/2016
OPIN-2016-0020 Cynlluniau Cymdeithas Pêl-droed Cymru i nodi Diwrnod y Cadoediad Datganiadau barn6553664KB03/11/2016
OPIN-2016-0019 Diwrnod Atal Caethwasiaeth 2016 Datganiadau barn6553664KB17/10/2016
OPIN-2016-0018 Ymgyrch Presgripsiwn Brys BMA Cymru Wales Datganiadau barn6451263KB12/10/2016
OPIN-2016-0017 Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn Datganiadau barn6451263KB30/09/2016
OPIN-2016-0016 Ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch baner newydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru Datganiadau barn6553664KB26/09/2016
OPIN-2016-0015 Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid Datganiadau barn6553664KB12/09/2016
OPIN-2016-0014 Cefnogaeth i Jade Jones yn y Gemau Olympaidd yn Rio Datganiadau barn6553664KB12/07/2016
OPIN-2016-0013 Diogelwch ar groesfannau rheilffyrdd yng Nghymru Datganiadau barn6451263KB11/07/2016
OPIN-2016-0012 Coffáu Gwynfor Evans Datganiadau barn6451263KB04/07/2016
OPIN-2016-0011 Dathlu 15 mlynedd o Glas Cymru Datganiadau barn6451263KB23/06/2016
OPIN-2016-0010 Pencampwriaeth yr Ewros 2016 Datganiadau barn6553664KB21/06/2016

Partners & Help