Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SUB-LD12720 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd135168132KB16/08/2019
SUB-LD12720-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB16/08/2019
WS-LD12719 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Awst 2019 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd149504146KB15/08/2019
GEN-LD12718 - Arolygiad o Wasanaethau Hŷn Cyngor Sir GârDogfennau a osodwyd888832868KB14/08/2019
GEN-LD12717 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon tuag at ddileu Hepatitis C yng NghymruDogfennau a osodwyd179200175KB09/08/2019
CR-LD12713 Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan: papur trafodDogfennau a osodwyd281600275KB07/08/2019
WS-LD12714 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd3276832KB07/08/2019
WS-LD12715 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd151552148KB07/08/2019
WS-LD12716 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 August 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd143360140KB07/08/2019
AGR-LD12711 - Local Democracy and Boundary Commission For Wales Annual Report and Financial Statement 31 March 2019 (Saesneg yn Unig)Dogfennau a osodwyd686080670KB05/08/2019
AGR-LD12712 - Cyfrifon Blynyddol 2018-19 Llyfrgell Genedlaethol Cymru Dogfennau a osodwyd10485761MB05/08/2019
CR-LD12709 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd569344556KB02/08/2019
CR-LD12708 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Adroddiad - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Adroddiad Cyfnod 1 y PwyllgorDogfennau a osodwyd20971522MB02/08/2019
CR-LD12710 - Goblygiadau Ariannol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) Dogfennau a osodwyd10485761MB02/08/2019
CR-LD12707 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws CymruDogfennau a osodwyd10485761MB31/07/2019
WS-LD12705 - Datganiad Ysgrifenedig - 30 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd180224176KB30/07/2019
GEN-LD12706 - UK Committee on Climate Change Annual Report and Accounts 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB30/07/2019
AGR-LD12698 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-2019Dogfennau a osodwyd41943044MB29/07/2019
GEN-LD12699 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-2019Dogfennau a osodwyd41943044MB29/07/2019
WS-LD12700 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd146432143KB29/07/2019
WS-LD12701 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phŵer i Addasu) (Ymadael â'r UE) 2018Dogfennau a osodwyd144384141KB29/07/2019
WS-LD12702 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018Dogfennau a osodwyd150528147KB29/07/2019
WS-LD12703 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd149504146KB29/07/2019
GEN-LD12704 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Prynu GorfodolDogfennau a osodwyd505856494KB29/07/2019
SICM-LD12697 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9728095KB26/07/2019
SICM-LD12697-EM - Explanatory Memorandum to The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd6758466KB26/07/2019
SICM-LD12697-WS - Datganiad Ysgrifenedig - 26 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd174080170KB26/07/2019
SICM-LD12697-REG - The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd126976124KB26/07/2019
SUB-LD12695 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd4915248KB25/07/2019
GEN-LD12696 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-2019 Comisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB25/07/2019
SUB-LD12695-EM - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd112640110KB25/07/2019
AGR-LD12692 - Gofal Cymdeithasol (Cymru) Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19Dogfennau a osodwyd1363148813MB25/07/2019
AGR-LD12691 - Older People’s Commissioner for Wales Audited Accounts 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB25/07/2019
AGR-LD12694 - Sports Council for Wales Trust Account – 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd250880245KB25/07/2019
AGR-LD12693 - Sports Council for Wales Consolidated Account – 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd1258291212MB25/07/2019
CR-LD12687 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriauDogfennau a osodwyd589824576KB24/07/2019
GEN-LD12688 - Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon; Dechrau Ffres: Ymchwiliad i ddeintyddiaeth yng NghymruDogfennau a osodwyd142336139KB24/07/2019
SUB-LD12689-EM - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd107520105KB24/07/2019
SUB-LD12689 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd262144256KB24/07/2019
GEN-LD12690 - Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; Hawliau Pleidleisio i GarcharorionDogfennau a osodwyd131072128KB24/07/2019
AGR-LD12686 - Qualification Wales 2018-19 Annual Accounts (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB23/07/2019
AGR-LD12682 - Arts Council for Wales General Activities Account 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB22/07/2019
AGR-LD12683 - Arts Council for Wales Lottery fund Account 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB22/07/2019
SUB-LD12684 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019Dogfennau a osodwyd162816159KB22/07/2019
SUB-LD12684-EM - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd9728095KB22/07/2019
GEN-LD12685 - Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar yr ystyriaeth o’r Memorandwm Bil Gemau Gymanwlad Birmingham ('y Bil') Dogfennau a osodwyd136192133KB22/07/2019
SUB-LD12681-EM - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd109568107KB19/07/2019
SUB-LD12681 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd109568107KB19/07/2019
LCM-LD12678 - MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)Dogfennau a osodwyd7168070KB19/07/2019
AGR-LD12679 - Cyngor y Gweithlu Addysg Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd871424851KB19/07/2019

Partners & Help