Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD12721 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardalDogfennau a osodwyd10485761MB21/08/2019
GEN-LD12722 - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hŷn Cyngor Sir DdinbychDogfennau a osodwyd672768657KB21/08/2019
SUB-LD12720 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd135168132KB16/08/2019
SUB-LD12720-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB16/08/2019
WS-LD12719 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Awst 2019 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd149504146KB15/08/2019
Recriwtio Cadeirydd Cyfoeth Naturiol CymruDatganiadau ysgrifenedig168960165KB15/08/2019
Ymateb Llywodraeth Cymru i gynlluniau Llywodraeth y DU i gynnal Cylch Gwariant un flwyddyn Datganiadau ysgrifenedig175104171KB15/08/2019
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Datganiadau ysgrifenedig172032168KB15/08/2019
GEN-LD12718 - Arolygiad o Wasanaethau Hŷn Cyngor Sir GârDogfennau a osodwyd888832868KB14/08/2019
Cynllun Cymorth ar gyfer Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2019Datganiadau ysgrifenedig171008167KB14/08/2019
Mynediad i’r feddyginiaethau ffeibrosis systig Orkambi® a Symkevi®Datganiadau ysgrifenedig168960165KB12/08/2019
DP-1835-16-21 Letter to Neil McEvoy AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 9 July 2019 requesting an update on the delivery of the Arbed Scheme in South Wales Central. Papurau wedi’u hadneuo270336264KB09/08/2019
GEN-LD12717 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon tuag at ddileu Hepatitis C yng NghymruDogfennau a osodwyd179200175KB09/08/2019
CR-LD12713 Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan: papur trafodDogfennau a osodwyd281600275KB07/08/2019
WS-LD12714 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd3276832KB07/08/2019
WS-LD12715 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd151552148KB07/08/2019
WS-LD12716 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 August 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd143360140KB07/08/2019
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Datganiadau ysgrifenedig171008167KB07/08/2019
Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Datganiadau ysgrifenedig169984166KB07/08/2019
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr TudfulDatganiadau ysgrifenedig171008167KB06/08/2019
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Datganiadau ysgrifenedig172032168KB06/08/2019
AGR-LD12711 - Local Democracy and Boundary Commission For Wales Annual Report and Financial Statement 31 March 2019 (Saesneg yn Unig)Dogfennau a osodwyd686080670KB05/08/2019
AGR-LD12712 - Cyfrifon Blynyddol 2018-19 Llyfrgell Genedlaethol Cymru Dogfennau a osodwyd10485761MB05/08/2019
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cefnogi a Hybu'r GymraegDatganiadau ysgrifenedig173056169KB05/08/2019
CR-LD12710 - Goblygiadau Ariannol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd10485761MB02/08/2019
CR-LD12709 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd569344556KB02/08/2019
CR-LD12708 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Adroddiad - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Adroddiad Cyfnod 1 y PwyllgorDogfennau a osodwyd20971522MB02/08/2019
Cynlluniau Awdurdodau Lleol i fynd i'r afael â lefelau uchel o Nitrogen DeuocsidDatganiadau ysgrifenedig169984166KB02/08/2019
Rheoli'r Rhwydwaith o Ardaloedd Morol GwarchodedigDatganiadau ysgrifenedig171008167KB01/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78621Cwestiynau ysgrifenedig268288262KB01/08/2019
CR-LD12707 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws CymruDogfennau a osodwyd10485761MB31/07/2019
Mynediad at Wasanaethau Meddygol Cyffredinol - Cyhoeddi canlyniadau ymchwil i fynediad at wasanaethau gofal sylfaenol a ddarperir mewn lleoliadau ymarfer cyffredinolDatganiadau ysgrifenedig166912163KB31/07/2019
Cynghorwyr ArbennigDatganiadau ysgrifenedig166912163KB31/07/2019
Ymgynghoriad ar y Strategaeth RyngwladolDatganiadau ysgrifenedig166912163KB31/07/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78620Cwestiynau ysgrifenedig306176299KB31/07/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78614Cwestiynau ysgrifenedig188416184KB31/07/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78612Cwestiynau ysgrifenedig172032168KB31/07/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78619Cwestiynau ysgrifenedig306176299KB31/07/2019
WS-LD12705 - Datganiad Ysgrifenedig - 30 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd180224176KB30/07/2019
GEN-LD12706 - UK Committee on Climate Change Annual Report and Accounts 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB30/07/2019
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Datganiadau ysgrifenedig7987278KB30/07/2019
DP-1834-16-21 Letter from Jane Hutt AM to Helen Mary Jones AM in response to an issue raised during Plenary on 18 June 2019 requesting further information on the support available to community groups seeking to protect community assets in Wales, and whetPapurau wedi’u hadneuo8089679KB29/07/2019
AGR-LD12698 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-2019Dogfennau a osodwyd41943044MB29/07/2019
GEN-LD12699 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-2019Dogfennau a osodwyd41943044MB29/07/2019
WS-LD12700 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd146432143KB29/07/2019
WS-LD12701 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phŵer i Addasu) (Ymadael â'r UE) 2018Dogfennau a osodwyd144384141KB29/07/2019
WS-LD12702 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018Dogfennau a osodwyd150528147KB29/07/2019
WS-LD12703 - Datganiad Ysgrifenedig - 29 Gorffennaf 2019 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd149504146KB29/07/2019
GEN-LD12704 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Prynu GorfodolDogfennau a osodwyd505856494KB29/07/2019
Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018Datganiadau ysgrifenedig171008167KB29/07/2019

Partners & Help