Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
LCM-LD12500 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol DIWYGIEDIGBIL Bil Awdurdodau Afonydd A Draenio TirDogfennau a osodwyd258048252KB18/04/2019
DP-1780-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Rebecca Evans AC mewn ymateb i gwestiwn llafar atodol ar 3 Ebrill 2019 ynghylch cyllid ar gyfer paratoadau Brexit, gan gynnwys y mentrau cefnogwyd trwy’r Gronfa Bontio’r Undeb EwropeaiddPapurau wedi’u hadneuo362496354KB16/04/2019
WS-LD12499 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Ebrill 2019 - Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd158720155KB15/04/2019
SUB-LD12498-EM - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd105472103KB15/04/2019
Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019Datganiadau ysgrifenedig169984166KB15/04/2019
SUB-LD12498 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd157696154KB12/04/2019
DP-1779-16-21 Letter to Joyce Watson AM from Lee Waters AM in response to an issue raised during Plenary on 26 March regarding the Safe Routes to Trunk Road Schools programme and Ysgol Caer Elen in HaverfordwestPapurau wedi’u hadneuo157696154KB11/04/2019
WS-LD12497 - Datganiad Ysgrifenedig - 11 Ebrill 2019 - Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd164864161KB11/04/2019
CR-LD12496 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Ymchwil ac Arloesedd yng NghymruDogfennau a osodwyd712704696KB11/04/2019
Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Duges Caer Datganiadau ysgrifenedig4812847KB11/04/2019
Y Cyngor Ewropeaidd, 10 Ebrill 2019 Datganiadau ysgrifenedig164864161KB11/04/2019
Sgrinio SerfigolDatganiadau ysgrifenedig171008167KB11/04/2019
Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Datganiadau ysgrifenedig167936164KB11/04/2019
DP-1778-16-21 Llythyr dyddiedig 10 Ebrill 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC yn rhoi ymateb o’r Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo mewn perthynas ag ymholiadau a godwyd gan Aelodau Cynulliad sydd wedi holi’r Swyddfa Gartref ynhgylch materion Papurau wedi’u hadneuo3788837KB10/04/2019
GEN-LD12495 - Datganiad Ysgrifenedig - 10 Ebrill 2019 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd167936164KB10/04/2019
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 Datganiadau ysgrifenedig167936164KB10/04/2019
GEN-LD12494 - Adroddiad Blynyddol Cyntaf Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd182272178KB09/04/2019
Lansio Ymgynghoriad Tenantiaethau AmaethyddolDatganiadau ysgrifenedig164864161KB09/04/2019
Ymgynghoriad Tenantiaethau AmaethyddolDatganiadau ysgrifenedig805888787KB09/04/2019
Cynlluniau wrth Gefn Brexit Heb Gytundeb - CaergybiDatganiadau ysgrifenedig165888162KB09/04/2019
Datganiad o Fwriad Therapïau UwchDatganiadau ysgrifenedig344064336KB09/04/2019
Datganiad o Fwriad PatholegDatganiadau ysgrifenedig357376349KB09/04/2019
Meddygaeth FanwlDatganiadau ysgrifenedig174080170KB09/04/2019
CR-LD12492 Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Gwasanaethau endosgopi yng NghymruDogfennau a osodwyd445440435KB08/04/2019
GEN-LD12493 - Datganiad Ysgrifenedig - 8 Ebrill 2019 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd163840160KB08/04/2019
Cynyddu'r terfyn cyfalaf i £50,000Datganiadau ysgrifenedig163840160KB08/04/2019
Flybe yn Rhoi'r Gorau i Hedfan o Faes Awyr CaerdyddDatganiadau ysgrifenedig5222451KB08/04/2019
Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019Datganiadau ysgrifenedig167936164KB08/04/2019
DP-1777-16-21 Llythyr dyddiedig 5 Ebrill 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddiad adroddiad prawf Arolygiaeth ei Mawrhydi ar Wasanaeth Cyfiawnder leuenctid ac Ymyrraeth Gynnar Bae'r GorllewinPapurau wedi’u hadneuo3891238KB05/04/2019
SUB-LD12491 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd180224176KB05/04/2019
SUB-LD12491-EM Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd113664111KB05/04/2019
Cyhoeddi Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Anymataliaeth YsgartholDatganiadau ysgrifenedig165888162KB05/04/2019
CR-LD12488 - Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 'Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol'Dogfennau a osodwyd818176799KB04/04/2019
CR-LD12489 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)398 - Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd9216090KB04/04/2019
CR-LD12490 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd132096129KB04/04/2019
Diweddariad am fodel gweithredu newyddDatganiadau ysgrifenedig166912163KB04/04/2019
Ymateb y Llywodraeth: Ymgynghoriad Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy – Cynigion MynediadDatganiadau ysgrifenedig185344181KB04/04/2019
Ymateb i ddyfarniad yr Uchel LysDatganiadau ysgrifenedig172032168KB04/04/2019
CR-LD12487 - Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru Dogfennau a osodwyd984064961KB03/04/2019
Gwerthusiad Annibynnol o’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol a’r Cynllun Gweithredu Strategol Newydd ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm AwtistigDatganiadau ysgrifenedig172032168KB03/04/2019
Diweddariad yn dilyn yr ymateb yng Nghymru i'r ymosodiadau terfysgol yn Seland NewyddDatganiadau ysgrifenedig4403243KB03/04/2019
Diweddariad ar yr A465 Ran 2, Gilwern i Fryn-mawrDatganiadau ysgrifenedig166912163KB03/04/2019
Diweddariad ar yr Adolygiad o Strwythur a Llywodraethiant Gwybodeg Iechyd yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig4096040KB03/04/2019
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7884877KB02/04/2019
CR-LD12486 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd2457624KB02/04/2019
Llywodraethu Ysgolion - Y Camau NesafDatganiadau ysgrifenedig165888162KB02/04/2019
GEN-LD12482 - Comisiynydd Plant Cymru Amcangyfrif cyllideb 2019/20 Dogfennau a osodwyd221184216KB01/04/2019
SUB-LD12484-EM - Rheoliadau Cynhyrchion Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd147456144KB01/04/2019
SUB-LD12483-EM - Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd147456144KB01/04/2019
CR-LD12486 - Adroddiad 01 -19 gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Dogfennau a osodwyd41943044MB01/04/2019

Partners & Help