Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7987278KB18/06/2019
GEN-LD12578 - Cynnig y Gyllideb Atodol 2019-20 Dogfennau a osodwyd398336389KB18/06/2019
CR-LD12574 - Adroddiad ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwydDogfennau a osodwyd20971522MB18/06/2019
SUB-LD12575-EM - Rheoliadau Gwrthrychau Rhagnodedig ar gyfer Rhoi Twll mewn Rhan Bersonol o’r Corff (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd260096254KB18/06/2019
CR-LD12577 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)416 - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019 Dogfennau a osodwyd8806486KB18/06/2019
CR-LD12576 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)415 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019Dogfennau a osodwyd8396882KB18/06/2019
GEN-LD12571 - Ymateb Trafnidiaeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Ddatblygu Trafnidiaeth Cymru yn y DyfodolDogfennau a osodwyd352256344KB17/06/2019
PRI-LD12572 - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd144384141KB17/06/2019
PRI-LD12572-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5939258KB17/06/2019
PRI-LD12572-EM - BIL IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL (ANSAWDD AC YMGYSYLLTU) (CYMRU) MEMORANDWM ESBONIADOLDogfennau a osodwyd20971522MB17/06/2019
CR-LD12573 - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd3276832KB17/06/2019
AGR-LD12568 - Y Cod Ymarfer Perthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio CymruDogfennau a osodwyd838656819KB14/06/2019
AGR-LD12569 - Swyddfa Archwilio Cymru a Archwilydd Cyffredinol Cymru Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19Dogfennau a osodwyd73400327MB14/06/2019
AGR-LD12570 - Wales Audit Office - Final Audit Findings Report - Year Ended 31 March 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd284672278KB14/06/2019
Ymgynghoriad ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft a'r rheoliadau perthnasol arfaethedig Datganiadau ysgrifenedig164864161KB14/06/2019
DP-1797-16-21 Letter to Dai Lloyd AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 11 June 2019 requesting an update on the work being undertaken in regard to the ex-gratia payments available to those infected/and or affected by thePapurau wedi’u hadneuo271360265KB13/06/2019
CR-LD12564 - Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar Gynnig i Ddiwygio'r Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 1.3 - Grwpiau GwleidyddolDogfennau a osodwyd144384141KB13/06/2019
SUB-LD12565 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd109568107KB13/06/2019
SUB-LD12565-EM - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd111616109KB13/06/2019
SUB-LD12565-EM - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd111616109KB13/06/2019
SUB-LD12566 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd107520105KB13/06/2019
SUB-LD12566-EM - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd128000125KB13/06/2019
CR-LD12567 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd297984291KB13/06/2019
Y Gronfa Byw’n Iach ac EgnïolDatganiadau ysgrifenedig7065669KB13/06/2019
AGR-LD12552 - Velindre University NHS Trust Accountability Report - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12553 - Abertawe Bro Morgannwg University Health Board- Accountability Report -2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12554 - Hywel Dda University Health Board Accountability Report 2018-19Dogfennau a osodwyd31457283MB12/06/2019
AGR-LD12555 - Cwm Taf Morgannwg University Health Board Accountability Report - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB12/06/2019
AGR-LD12556 - Health Education and Improvement Wales Accountability 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd836608817KB12/06/2019
AGR-LD12558 - Betsi Cadwaladr University Health Board -Accountability Report 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12557 - Cardiff and Vale University Health Board -Accountability Report - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB12/06/2019
AGR-LD12559 - Powys Teaching HB Accountability Report 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12560 - Public Health Wales NHS Trust Accountability - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12561 - Welsh Ambulance Services NHS Trust Accountability 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12562 - Aneurin Bevan Health Board- 2018-19 accounts (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB12/06/2019
GEN-LD12563 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y DyfodolDogfennau a osodwyd224256219KB12/06/2019
Perfformiad Ariannol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2018-19Datganiadau ysgrifenedig165888162KB12/06/2019
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8089679KB11/06/2019
DP-1791-16-21 Letter to Alun Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised during Plenary on 5 June 2019 regarding ambulance handover delaysPapurau wedi’u hadneuo173056169KB11/06/2019
DP-1792-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 21 May 2019 regarding lowering the bowel screening starting age to 45. Papurau wedi’u hadneuo175104171KB11/06/2019
DP-1793-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 3 June 2019 regarding hospice care for children in Wales. Papurau wedi’u hadneuo276480270KB11/06/2019
DP-1796-16-21 Llythyr at holl Aelodau'r Cynulliad gan Ken Skates AC yn darparu diweddariad ar fysiau trydan yn dilyn datganiad Busnes y Gweinidog Cyllid a Threfnydd ar 21 Mai 2019.Papurau wedi’u hadneuo292864286KB11/06/2019
CR-LD12551 - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd20971522MB11/06/2019
CR-LD12550 - Hawliau Pleidleisio i GarcharorionDogfennau a osodwyd10485761MB11/06/2019
Ymateb i Adroddiad Sero Net y Pwyllgor ar Newid HinsawddDatganiadau ysgrifenedig169984166KB11/06/2019
Yr Ymateb i Gau Ffatri Ford UK ym Mhen-y-bont ar OgwrDatganiadau ysgrifenedig166912163KB11/06/2019
Canfyddiadau adroddiad y Pwyllgor Materion Cymreig ynghylch Datganoli Toll Teithwyr Awyr i GymruDatganiadau ysgrifenedig164864161KB11/06/2019
CR-LD12549 - Adroddiad ar bolisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnuDogfennau a osodwyd606208592KB10/06/2019
DP-1790-16-21 Letter to Russell George AM from Vaughan Gething AM in response to a supplementary OA on 1 May 2019 providing an update on the provision of pain management services in mid Wales following the closure of the chronic pain service at thPapurau wedi’u hadneuo176128172KB07/06/2019
CR-LD12547 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth Dogfennau a osodwyd182272178KB07/06/2019

Partners & Help