Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD12872 - Goblygiadau Ariannol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) Dogfennau a osodwyd10485761MB15/11/2019
SUB-LD12873 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5222451KB15/11/2019
SUB-LD12873-EM - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd8192080KB15/11/2019
CR-LD12874 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd10485761MB15/11/2019
CR-LD12875 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd10485761MB15/11/2019
SUB-LD12876-EM - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd151552148KB15/11/2019
CR-LD12870 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth CymruDogfennau a osodwyd10485761MB14/11/2019
CR-LD12871 - Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol GwarchodedigDogfennau a osodwyd10485761MB14/11/2019
Adroddiad Cyflwr yr Ystad Llywodraeth Cymru 2018-19Datganiadau ysgrifenedig168960165KB13/11/2019
Bancio CymunedolDatganiadau ysgrifenedig167936164KB13/11/2019
Cytundeb mynediad i’r meddyginiaethau ffeibrosis systig Orkambi® and Symkevi®Datganiadau ysgrifenedig167936164KB13/11/2019
Effaith Newidiadau Treth a Phensiynau ar Ddarpariaeth y GIGDatganiadau ysgrifenedig4812847KB13/11/2019
Adolygiad o Deithio gan Ddysgwyr Ôl-16 Datganiadau ysgrifenedig164864161KB13/11/2019
Fframwaith Gwella Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.Datganiadau ysgrifenedig172032168KB13/11/2019
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8601684KB12/11/2019
DP-1862-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 22 October 2019 regarding the implementation of the new eye care measurePapurau wedi’u hadneuo173056169KB12/11/2019
DP-1863-16-21 Letter to Nick Ramsey AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 23 October 2019 regarding the ovarian cancer diagnosisPapurau wedi’u hadneuo279552273KB12/11/2019
DP-1864-16-21 Letter to Dawn Bowden AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 5 November 2019 regarding the support for the children’s hospice movement in WalesPapurau wedi’u hadneuo269312263KB12/11/2019
CR-LD12862 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd425984416KB12/11/2019
CR-LD12863 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd331776324KB12/11/2019
CR-LD12864 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)464 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd150528147KB12/11/2019
CR-LD12867 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)460 – Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd8908887KB12/11/2019
CR-LD12865 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5) 462 – Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019Dogfennau a osodwyd9523293KB12/11/2019
CR-LD12866 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 11 Tachwedd 2019Dogfennau a osodwyd8089679KB12/11/2019
CR-LD12868 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Cyllideb 2020 - 2021Dogfennau a osodwyd5632055KB12/11/2019
CR-LD12869 - Y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd373760365KB12/11/2019
Wythnos Cyflog BywDatganiadau ysgrifenedig167936164KB12/11/2019
Cynyddu nifer y lleoedd hyfforddi i nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn sylweddolDatganiadau ysgrifenedig168960165KB12/11/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 78925Cwestiynau ysgrifenedig373760365KB11/11/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 78908Cwestiynau ysgrifenedig5939258KB11/11/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 78593Cwestiynau ysgrifenedig832512813KB11/11/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 78808Cwestiynau ysgrifenedig763904746KB11/11/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 78807Cwestiynau ysgrifenedig531456519KB11/11/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 79014Cwestiynau ysgrifenedig677888662KB11/11/2019
DP-1861-16-21 Letter to David Melding AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 22 October 2019 regarding the report of the task and finish group on residential leasehold reform and the proportion of new house sales in Wales tPapurau wedi’u hadneuo2355223KB08/11/2019
CR-LD12859 - Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i GymruDogfennau a osodwyd41943044MB08/11/2019
CR-LD12860 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB08/11/2019
CR-LD12861 -Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB08/11/2019
Diweddariad ar amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 Datganiadau ysgrifenedig5017649KB08/11/2019
Cymru Fwy Cyfartal: Atgyfnerthu Partneriaeth GymdeithasolDatganiadau ysgrifenedig4505644KB07/11/2019
Adolygiad Cenedlaethol o Ofal Plant a Leolir mewn Ysbytai Arbenigol nad ydynt yn cael eu rheoli’n uniongyrchol gan GIG CymruDatganiadau ysgrifenedig176128172KB07/11/2019
Ymgynghoriad – Crynodeb o'r ymatebion: Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a Chanllawiau drafftDatganiadau ysgrifenedig167936164KB07/11/2019
GEN-LD12858 - Comisiwn Ffiniau A Democratiaeth Leol Cymru - Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018/19Dogfennau a osodwyd777216759KB06/11/2019
CR-LD12854 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru Cyllideb 2020-21Dogfennau a osodwyd10485761MB06/11/2019
SUB-LD12855 - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Dogfennau a osodwyd531456519KB06/11/2019
SUB-LD12855-EM - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd138240135KB06/11/2019
CR-LD12856 - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 12.63 – Cwestiynau Llafar y CynulliadDogfennau a osodwyd10035298KB06/11/2019
CR-LD12857 - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18A - Goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus CymruDogfennau a osodwyd128000125KB06/11/2019
Cynnwys gweithwyr gofal cartref i frechlyn ffliw am ddim Datganiadau ysgrifenedig4505644KB06/11/2019
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8806486KB05/11/2019

Partners & Help