Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD12735 Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar wasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriauDogfennau a osodwyd187392183KB13/09/2019
GEN-LD12734 Datganiad Ysgrifenedig - 12 Medi 2019 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd173056169KB12/09/2019
GEN-LD12733 - Datganiad Ysgrifenedig - 11 Medi 2019 - Rheoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Rheoliad (CE) Rhif 853/2004) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd159744156KB11/09/2019
GEN-LD12732 - Ymateb i adroddiad Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws Cymru gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol CymruDogfennau a osodwyd258048252KB11/09/2019
CR-LD12731- Deiseb P-05-736 - Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy HygyrchDogfennau a osodwyd216064211KB11/09/2019
Rheoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Rheoliad (CE) Rhif 853/2004) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019Datganiadau ysgrifenedig169984166KB11/09/2019
AGR-LD12730 - Sports Council for Wales Lottery Distribution Account – 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB10/09/2019
PRI-LD11927-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad - Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 Dogfennau a osodwyd5427253KB10/09/2019
SUB-LD12728-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd477184466KB09/09/2019
SUB-LD12729 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at FridioDogfennau a osodwyd343040335KB09/09/2019
SUB-LD12729-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10137699KB09/09/2019
SUB-LD12728-EM - Code of Practice for the Welfare of Laying Hens and Pullets - Explanatory Memorandum / SUB-LD12728-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd103424101KB09/09/2019
Cyngor Diwygiedig ar Fesurau Lleihau Risg clefyn amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) ar gyfer y DU Datganiadau ysgrifenedig166912163KB09/09/2019
Ymateb y DU i adroddiad y Pwyllgor Materion Cymreig ynghylch datganoli Toll Teithwyr Awyr i GymruDatganiadau ysgrifenedig164864161KB06/09/2019
SUB-LD12727 - Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) (Diwygio) 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd4403243KB05/09/2019
SUB-LD12727-EM - Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) (Diwygio) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd138240135KB05/09/2019
GEN-LD12726 - Hybu Cig Cymru - Datganiadau Ariannol 2018-19Dogfennau a osodwyd459776449KB04/09/2019
Ymateb Llywodraeth Cymru i Gylch Gwario Canghellor y Trysorlys 2019Datganiadau ysgrifenedig171008167KB04/09/2019
Asesiadau personol ar-leinDatganiadau ysgrifenedig171008167KB03/09/2019
Arddangosfeydd AnifeiliaidDatganiadau ysgrifenedig169984166KB29/08/2019
Dyfodol y Deyrnas UnedigDatganiadau ysgrifenedig167936164KB28/08/2019
GEN-LD12723 - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hyn Cyngor Sir FynwyDogfennau a osodwyd10485761MB27/08/2019
AGR-LD12724 - Cyfrif Ardrethi Annomestig(Cymru) Cyfrif Derbyniadau a Thaliadau 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd210944206KB27/08/2019
AGR-LD12725 - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2018-19Dogfennau a osodwyd10485761MB27/08/2019
CR-LD12721 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardalDogfennau a osodwyd10485761MB21/08/2019
GEN-LD12722 - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hŷn Cyngor Sir DdinbychDogfennau a osodwyd672768657KB21/08/2019
Addoedi Senedd y Deyrnas Unedig Datganiadau ysgrifenedig166912163KB21/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78629Cwestiynau ysgrifenedig4915248KB21/08/2019
Cynllun Clinigol Cenedlaethol CymruDatganiadau ysgrifenedig166912163KB19/08/2019
SUB-LD12720 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd135168132KB16/08/2019
SUB-LD12720-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB16/08/2019
WS-LD12719 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Awst 2019 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd149504146KB15/08/2019
Recriwtio Cadeirydd Cyfoeth Naturiol CymruDatganiadau ysgrifenedig168960165KB15/08/2019
Ymateb Llywodraeth Cymru i gynlluniau Llywodraeth y DU i gynnal Cylch Gwariant un flwyddyn Datganiadau ysgrifenedig175104171KB15/08/2019
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Datganiadau ysgrifenedig172032168KB15/08/2019
GEN-LD12718 - Arolygiad o Wasanaethau Hŷn Cyngor Sir GârDogfennau a osodwyd888832868KB14/08/2019
Cynllun Cymorth ar gyfer Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2019Datganiadau ysgrifenedig171008167KB14/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78609Cwestiynau ysgrifenedig265216259KB14/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78610Cwestiynau ysgrifenedig161792158KB14/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78672Cwestiynau ysgrifenedig168960165KB13/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78611Cwestiynau ysgrifenedig594944581KB13/08/2019
Mynediad i’r feddyginiaethau ffeibrosis systig Orkambi® a Symkevi®Datganiadau ysgrifenedig168960165KB12/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78455Cwestiynau ysgrifenedig551936539KB12/08/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78626Cwestiynau ysgrifenedig990208967KB12/08/2019
DP-1835-16-21 Letter to Neil McEvoy AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 9 July 2019 requesting an update on the delivery of the Arbed Scheme in South Wales Central. Papurau wedi’u hadneuo270336264KB09/08/2019
GEN-LD12717 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon tuag at ddileu Hepatitis C yng NghymruDogfennau a osodwyd179200175KB09/08/2019
CR-LD12713 Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan: papur trafodDogfennau a osodwyd281600275KB07/08/2019
WS-LD12714 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd3276832KB07/08/2019
WS-LD12715 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd151552148KB07/08/2019
WS-LD12716 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 August 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd143360140KB07/08/2019

Partners & Help