Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Siapio bywyd yng Nghymru

 

Mae'r Aelodau yn trafod, dadlau a gwneud cyfreithiau sy'n siapio bywyd yng Nghymru. 

Mae gennym bwerau i newid y meysydd a ganlyn o fywyd Cymru:

 

  • Amaethyddiaeth, Coedwigaeth, Anifeiliaid, Planhigion a Datblygu Gwledig
  • Henebion ac Adeiladau Hanesyddol
  • Diwylliant
  • Datblygu Economaidd
  • Addysg a Hyfforddiant
  • Yr Amgylchedd
  • Y Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch Tân
  • Bwyd
  • Iechyd a'r Gwasanaethau Iechyd
  • Priffyrdd a Thrafnidiaeth
  • Tai
  • Llywodraeth Leol
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Gweinyddiaeth Gyhoeddus
  • Lles Cymdeithasol
  • Chwaraeon a Hamdden
  • Twristiaeth
  • Trethi wedi'u datganoli
  • Cynllunio Gwlad a Thref
  • Dŵr ac Amddiffyn rhag Llifogydd
  • Y Gymraeg.​


Mae gan y Cynulliad nifer o bwyllgorau sy'n ystyried pob un o'r meysydd hyn. Gellir gweld rhestr lawn ar dudalen y pwyllgorau.

Darganfyddwch fwy am ddeddfu yng Nghymru ar ein tudalen Deddfwriaeth

 
 

 

Cymryd rhan

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym yn eich cynrychioli chi.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein gwaith; dyma rai ohonynt.

Dy Gynulliad di 

Dy Gynulliad yw ein gwefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru.

Amdanon ni

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

 

 

Partners & Help