Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Siapio bywyd yng Nghymru

 

Mae'r Aelodau yn trafod, dadlau a gwneud cyfreithiau sy'n siapio bywyd yng Nghymru. 

Mae gennym bwerau i newid y meysydd a ganlyn o fywyd Cymru:

 

 • Amaethyddiaeth, Coedwigaeth, Anifeiliaid, Planhigion a Datblygu Gwledig
 • Henebion ac Adeiladau Hanesyddol
 • Diwylliant
 • Datblygu Economaidd
 • Addysg a Hyfforddiant
 • Yr Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch Tân
 • Bwyd
 • Iechyd a'r Gwasanaethau Iechyd
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth
 • Tai
 • Llywodraeth Leol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gweinyddiaeth Gyhoeddus
 • Lles Cymdeithasol
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Twristiaeth
 • Trethi wedi'u datganoli
 • Cynllunio Gwlad a Thref
 • Dŵr ac Amddiffyn rhag Llifogydd
 • Y Gymraeg.​


Mae gan y Cynulliad nifer o bwyllgorau sy'n ystyried pob un o'r meysydd hyn. Gellir gweld rhestr lawn ar dudalen y pwyllgorau.

Darganfyddwch fwy am ddeddfu yng Nghymru ar ein tudalen Deddfwriaeth

 
 

 

Cymryd rhan

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym yn eich cynrychioli chi.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein gwaith; dyma rai ohonynt.

Dy Gynulliad di 

Dy Gynulliad yw ein gwefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru.

Amdanon ni

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

 

 

Partners & Help