Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Enw'r Cynulliad Cenedlaethol
 

Ym mis Gorffennaf 2016, cytunodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.


Ymgynghorodd Comisiwn y Cynulliad â'r cyhoedd rhwng 8 Rhagfyr 2016 a 3 Mawrth 2017.

Dangosodd yr ymgynghoriad fod 61 y cant o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y dylai'r Cynulliad newid ei enw.

Yr enw a oedd yn disgrifio orau rôl a chyfrifoldeb y sefydliad yn ôl yr ymatebwyr oedd: Senedd Cymru / Welsh Parliament.

"Rydym wedi cytuno y dylem, cyn diwedd y Cynulliad hwn, ddeddfu i newid enw'r sefydliad i Senedd Cymru/Welsh Parliament. Byddai'r Aelodau yn cael eu galw  yn Aelodau o Senedd Cymru (ASC)/ Welsh Parliament Members (WPM)."

---

Darllenwch y datganiad llawn (PDF, 196KB) gan Elin Jones AC / AM, Llywydd y Cynulliad

---


Cyhoeddodd y Llywydd y bydd y newid yn cael ei ddatblygu fel rhan o raglen ehangach diwygio'r Cynulliad. 

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei fwriad i ddeddfu i leihau'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16 oed a newid enw'r Cynulliad i Senedd Cymru / Welsh Parliament.

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad: Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 
 

 

Adroddiad ar yr ymgynghoriad i newid enw'r Cynulliad

Cawsom gyfanswm o 2,821 o ymatebion i'r arolwg gan bobl o bob oed ac o bob cwr o Gymru.

Dadansoddiad o ganlyniadau'r ymgynghoriad (PDF, 5.35MB)

Senedd funnel
Creu Senedd i Gymru

Darllenwch y ddogfen ymgynghori i gael rhagor o wybodaeth.

Dogfen yr ymgynghoriad (PDF, 4.79MB)

Panel Arbenigol

Penododd y Llywydd y Panel Arbenigol i ddarparu cyngor cadarn, diduedd yn wleidyddol ar gapasiti'r Cynulliad yn y dyfodol. Cyhoeddodd adroddiad ym mis Rhagfyr 2017.

Dysgwch fwy am y panel

 

 

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 


Title

   

Partners & Help