Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Sylwadau ar ddechrau’r cynllun

  • Rwy’n meddwl ein bod i gyd yn tybio ein bod yn gwybod sut y mae llywodraeth yn gweithio ond, os meddyliwch am y peth mewn difrif,  nid yw mor glir â hynny mewn gwirionedd i bobl nad ydynt ynghlwm wrth waith y llywodraeth yn uniongyrchol.

  • Roeddwn i mor falch o glywed y newyddion fy mod i wedi llwyddo i sicrhau lle ar gynllun mentora Camu Ymlaen Cymru gan fy mod yn gwybod y byddai’n gynllun da i fod yn rhan ohono ac yn gyfle gwych i gael gwybod am yr hyn sy’n digwydd yn y Cynulliad mewn gwirionedd a’r hyn y mae Aelodau’r Cynulliad yn ei wneud mewn gwirionedd.

  • Ar ôl cael fy newis i fod yn rhan o’r Cynllun, roeddwn yn teimlo’n llawn cyffro ac yn nerfus yr un pryd a hefyd yn teimlo braidd yn bryderus  am yr hyn y byddai pobl yn ei ddisgwyl gen i.

  • Roeddwn am ddysgu rhagor am y modd y mae’r Cynulliad yn gweithio a sut y gallwn ddylanwadu ar y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am fywyd yng Nghymru. Roeddwn am wybod sut i wneud hynny ac am gael yr hyder i fedru gwneud hynny.  

  • Roeddwn am gymryd rhan yn y cynllun mentora i gael gwell dealltwriaeth o weithdrefnau ac ethos y Cynulliad Cenedlaethol a’r cyfyngiadau arno ac i ddeall gwerthoedd a gweledigaeth cynrychiolwyr etholedig.

  • Drwy gynllun mentora a chysgodi Camu Ymlaen Cymru gobeithio y gallaf feithrin cysylltiadau yn y Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Cymunedau Roma, Sipsiwn a Theithwyr  yw rhai o’r cymunedau sy’n ymwneud lleiaf â gwleidyddiaeth Cymru, fel pleidleiswyr, gwleidyddion a gweision sifil.  Fel Sipsi Romani, hoffwn weld newidiadau i annog Roma, Sipsiwn a Theithwyr i ymwneud rhagor â’r cymunedau o’u hamgylch drwy gyfrwng grwpiau cymunedol, ysgolion, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.  Bydd y cynllun mentora a chysgodi yn rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r pethau sy’n dylanwadu ar benderfyniadau gwleidyddol a’r cyfyngiadau sy’n wynebu’r rhai sy’n gyfrifol am bolisïau.  Bydd hyn, yn ei dro, yn fy ngalluogi i gynrychioli fy nghymuned fy hun.

Partners & Help