Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

​​​​​​Y Ll​​ywydd​

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​


 

Mae rôl Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol yn adlewyrchu rolau Llefarwyr a Llywyddion mewn seneddau ledled y byd. Er y gall union gyfrifoldebau'r swydd amrywio o wlad i wlad, a bod gwahanol deitlau ganddynt, mae'r rôl yn debyg.

Y Llywydd sy'n cadeirio'r Cyfarfod Llawn​, gan aros yn wleidyddol ddiduedd bob amser. Mae'r Llywydd yn chwarae rhan weithgar wrth gynrychioli buddiannau'r Cynulliad a buddiannau Cymru yn genedlaethol, yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn cadeirio Comisiwn y Cynulliad.

Mae pob Llywydd yn dod â'i bersonoliaeth a'i bwyslais ei hun i'r swydd. Yr Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru, Elin Jones, yw Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd, ac mae ganddi dair blaenoriaeth:

  • Gwneud Llywodraeth Cymru yn fwy atebol i'r Cynulliad a phobl Cymru;
  • Gwneud gwaith y Cynulliad yn fwy perthnasol ac amserol trwy drawsnewid y ffordd yr ydym yn rhannu gwybodaeth.
  • ​Manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael i'r Cynulliad, a'i gryfhau trwy roi pobl Cymru wrth wraidd proses y Cynulliad o wneud penderfyniadau.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y Llywydd drwy ddilyn @yLlywydd ar Twitter. Gallwch hefyd gysylltu â hi drwy e-bostio Llywydd@cynulliad.cymru.​​​

​​
 
Llwydd at BME history month event

Y Llywydd yn ymrwymo i sefydlu Sened​d Ieuenctid​

 

Mae Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, wedi nodi ei bwriad i sefydlu senedd ieuenctid yn ystod y Pumed Cynulliad.

Bydd y Llywydd yn ymgynghori â phobl ifanc wrth greu'r senedd ieuenctid, gan fod yn "rhaid clywed eu lleisiau" fel rhan o'r trafodaethau.

Mwy o w​ybodaeth​​​

 
 
 

Gwyliwch y Cwestiynau Amserol diweddaraf

Mae’r Aelodau bellach yn gallu codi materion cyfredol yn ystod y Cyfarfod Llawn trwy’r Cwestiynau Amserol neu’r Datganiadau 90 Eiliad. Cyflwynwyd yr eitemau hyn gan y Llywydd, a chânt eu cynnal bob dydd Mercher.

Gwyliwch ar ein sianel YouTube​​

Dilynwch y Llywydd ar Twitter

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Llywydd yn y Pumed Cynulliad drwy ddilyn ei ffrwd Twitter swyddogol.


Dilynwch y Llywydd ar Twitter​​​​Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol

Ar 1 Chwefror 2017, cyhoeddodd y Llywydd y byddai'n sefydlu Panel Arbenigol i roi cyng​or dibynadwy, gwleidyddol ddiduedd, ar nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad.​

Dysgwch fwy am y panel​


 

Tasglu newyddion a gwybodaeth ddigidol

Sut allwn ni gyfleu gwaith y Cynulliad Cenedlaethol i gynulleidfa ehangach yng Nghymru?

Mwy o wybodaeth

Cadw Trefn – Gwyliwch y digwyddiad ar-lein
 

Ar 2 Rhagfyr 2016, cyfarfu'r Llywydd â Llefarydd Tŷ'r Cyffredin ar gyfer digwyddiad holi ac ateb byw.

Gwyliwch recordiad o'r digwyddiad.​​​

Y Dirprwy Llywydd

Etholwyd Ann Jones AC yn Ddirprwy Lywydd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Dysgwch fwy am ​​y rôl​​​ 

 

Partners & Help