Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Strwythur Sefydliad a Chyfrifoldebau

Mae strwythur y sefydliad wedi ei amlinellu isod. Maent i gyd yn atebol i'r Prif Weithredwr.

 

 

Y Bwrdd Gweithredol â'r Grŵp Arweinyddiaeth

Y Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau sy’n rhoi cymorth ysgrifenyddol i’r Bwrdd.  

 

Busnes y Cynulliad

Mae Cyfarwyddiaeth Busnes y Cynulliad yn darparu cymorth seneddol arbenigol i Aelodau er mwyn sicrhau bod busnes yn cael ei gynnal yn effeithiol ac effeithlon. Mae’r gyfarwyddiaeth yn cynnwys Gwasanaeth y Pwyllgorau; Gwasanaeth y Siambr a Deddfwriaeth; y Gwasanaeth Ymchwil; yr Uned Trawsnewid Strategol a’r Gwasanaeth Cyfreithiol.

 

Gyfarwyddiaeth Ymgysylltu

Mae Cyfarwyddiaeth Ymgysylltu yn darparu ysgrifenyddiaeth a chymorth i'r Llywyddion, Comisiwn y Cynulliad, y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr, a'r Pwyllgor Taliadau. Mae'r gyfarwyddiaeth hefyd yn gyfrifol am gefnogi'r Aelodau drwy'r tîm Cymorth Busnes i Aelodau, y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi, y tîm Cyfathrebu, Gwasanaethau Ymwelwyr a Lleoliadau Seneddol a chydgysylltu cyfleoedd datblygiad proffesiynol ar gyfer yr Aelodau a'u staff.

 

Adnoddau’r Cynulliad

Mae’r Grŵp Adnoddau yn rheoli’r trefniadau corfforaethol ar gyfer cyflawni perfformiad, adrodd ar berfformiad ac atebolrwydd ariannol. Mae’r Grŵp yn cynnwys pum tîm: Caffael, Llywodraethu ac Archwilio, TGCh, Adnoddau Dynol a Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau. Mae ein Pennaeth Archwilio Mewnol yn gweithio i ddarparu’r sicrwydd angenrheidiol i’r Pwyllgor Archwilio, y rheolwyr a’r Swyddog Cyfrifyddu. Mae’r Gyfarwyddiaeth Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn gyfrifol am reoli’r gwasanaethau TGCh a darlledu a ddarperir i’r Cynulliad Cenedlaethol a’r Comisiwn. Mewn partneriaeth gyda’i gontractwyr, mae’r tîm Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau yn gweithio i ddarparu cymorth a gwasanaethau o’r radd flaenaf i bobl sy’n defnyddio ystâd y Cynulliad.

 

Gwasanaethau'r Cyllid

Rydym yn helpu i reoli cyllideb flynyddol y Comisiwn, sef tua £50 miliwn, ac yn helpu i sicrhau bod penderfyniadau corfforaethol yn dangos bod adnoddau wedi’u defnyddio mewn ffordd ddoeth.

Partners & Help