Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

 

 

44ain Cynhadledd BIMR 2014

Cynhaliodd Cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad 44ain Cynhadledd Rhanbarth Ynysoedd Prydain a Gwledydd Môr y Canoldir (BIMR) yn y Senedd ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd ar 27-30 Mai 2014.

Daeth dros 50 o gynrychiolwyr i'r gynhadledd, o ganghennau BIMR Cyprus, Ynysoedd Falkland, Gibraltar, Guernsey, Ynys Manaw, Jersey, Malta, Gogledd Iwerddon, yr Alban, Sain Helena, y Deyrnas Unedig a Chymru. Roedd Cangen Cymru o'r CPA hefyd yn falch o groesawu arsylwyr rhyngwladol a oedd yn cynrychioli rhanbarthau CPA Awstralia, Canada a'r Caribî.

Thema'r Gynhadledd oedd "Mynediad Teg i Ddemocratiaeth". Edrychodd y Gynhadledd yn benodol ar Fenywod mewn Bywyd Cyhoeddus, Dwyieithrwydd a Rôl Ieithoedd Swyddogol mewn Seneddau, ac ar Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn y Broses Ddemocrataidd, a hynny drwy Gyfarfodydd Llawn a gweithdai.

Bydd adroddiad y gynhadledd ar gael yn y Gymraeg Ionawr 2015

Llawlyfr y Gynhadledd (PDF, 3.7mb)

Albwm Flickr y Gynhadledd

Seremoni Agoriadol

Mae'r fideo hwn yn dangos Seremoni Agoriadol fer 44ain Cynhadledd BIMR. Mae'n cynnwys gair o groeso gan y Fonesig Rosemary Butler AC, ac anerchiad gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, a pherfformiad cerddorol gan y delynores Fflur Jones. Ymatebodd Dirprwy Michael O'Hara ar ran y CPA.

 

Cyfarfod Llawn 1: Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus

Mae'r fideo hwn yn dangos Cyfarfod Llawn agoriadol y gynhadledd. Cafodd y sesiwn ar Fenywod mewn Bywyd Cyhoeddus (#POWiPL) ei chadeirio gan y Fonesig Rosemary Butler AC. Yr Athro Laura McAllister o Ysgol Llywodraethiant Prifysgol Lerpwl a Stephen Brooks o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru oedd y siaradwyr. Yn dilyn y cyflwyniad, cafwyd sylwadau a chwestiynau i'r panel gan y cynadleddwyr.

 

Cyfarfod Llawn 2: Dwyieithrwydd a Rôl Ieithoedd Swyddogol mewn Seneddau

Mae'r fideo hwn yn dangos ail Gyfarfod Llawn y gynhadledd. Cafodd y sesiwn ar Ddwyieithrwydd a Rôl Ieithoedd Swyddogol mewn Seneddau ei chadeirio gan Simon Thomas AC. Y siaradwyr oedd Rhodri Glyn Thomas AC, Comisiynydd y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb dros swyddogaethau a pholisi iaith Gymraeg y Comisiwn; yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, yr Uned Ymchwil ar Iaith, Polisi a Chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd; a Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg. Yn dilyn y cyflwyniad, cafwyd sylwadau a chwestiynau i'r panel gan y cynadleddwyr.

 

Cyfarfod Llawn 3: Ymgysylltu â Dinasyddion Ifanc yn y Broses Ddemocrataidd – Rhan 1

Mae'r fideo hwn yn dangos rhan gyntaf Cyfarfod Llawn y gynhadledd ar Ymgysylltu â Dinasyddion Ifanc yn y Broses Ddemocrataidd. Cafodd y sesiwn hon ei chadeirio gan David Melding AC, Dirprwy Lywydd y Cynulliad. Cafwyd trafodaeth fywiog rhwng dau dîm o bobl ifanc ar y cynnig arfaethedig fod 'Y Tŷ hwn o'r farn fod y pleidiau gwleidyddol ar hyn o bryd yn methu â chynnwys pobl ifanc'. Yn dilyn y ddadl, cafwyd sylwadau a chwestiynau i'r panel gan y cynadleddwyr.

 

Cyfarfod Llawn 3: Ymgysylltu â Dinasyddion Ifanc yn y Broses Ddemocrataidd – Rhan 2

Mae'r fideo hwn yn dangos ail ran Cyfarfod Llawn y gynhadledd ar Ymgysylltu â Dinasyddion Ifanc yn y Broses Ddemocrataidd. Cafodd y sesiwn hon ei chadeirio gan David Melding AC, Dirprwy Lywydd y Cynulliad. Roedd yn cynnwys cyflwyniad ar 'Greu Cenhedlaeth o Bleidleiswyr: Mynd ar y Trywydd Cywir ' gan Kyle Thornton, Cadeirydd Senedd Ieuenctid yr Alban. Yn dilyn y cyflwyniad, cafwyd sylwadau a chwestiynau gan gynadleddwyr.  

 
 
 

Partners & Help