Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

CPA BIMR / CWP 

Croeso i hafan Seneddwragedd y Gymanwlad (CWP) Ynysoedd Prydain a Rhanbarth Môr y Canoldir (BIMR).

Yma gallwch ddod o hyd i'r linc i

 

BIMR

Mae canghennau CPA wedi'u rhannu yn rhanbarthau. Mae CPA UK yn rhan o Ranbarth Ynysoedd Prydain a Môr y Canoldir (BIMR) a hefyd yn gwasanaethu fel ei Ysgrifenyddiaeth. 

Mae canghennau CPA wedi'u rhannu'n bum rhanbarth daearyddol, ac mae pob rhanbarth yn cymryd rhan yn ei raglen ei hun o weithgareddau i gryfhau cysylltiadau rhanbarthol.

Gweler y ddolen yma ar gyfer rhagor o fanylion ynghylch y canghennau eraill sy'n rhan o CPA BIMR.

 

Seneddwragedd y Gymanwlad (CWP)

Mae CPA UK yn darparu'r ysgrifenyddiaeth ar gyfer Grŵp Seneddwragedd y Gymanwlad Rhanbarth Ynysoedd Prydain a Môr y Canoldir (CWP).

CWP BIMR

Mae CWP BIMR yn canolbwyntio ar weithio gyda menywod ar draws y rhanbarth i gynyddu cynrychiolaeth fyd-eang o fenywod mewn seneddau a gwleidyddiaeth a chysylltu menywod drwy rwydwaith y Gymanwlad. 

Mae CWP BIMR yn cael ei gynrychioli ar Bwyllgor Llywio CWP rhyngwladol gan Joyce Watson AC.

Amcanion CWP BIMR yw:

  • Meithrin gallu menywod sy'n cael eu hethol i'r senedd i fod yn fwy effeithiol yn eu rolau
  • Gwella ymwybyddiaeth a gallu'r holl seneddwyr, dynion a menywod, a'u hannog i gynnwys persbectif rhyw ym mhob agwedd ar eu rôl - deddfwriaeth, goruchwylio a chynrychiolaeth
  • Helpu seneddau i ddod yn sefydliadau sensitif i ryw
  • Annog mwy o fenywod i mewn i wleidyddiaeth a chysylltu â gwaith y Gymanwlad
  • Canolbwyntio ar y themâu o gyfathrebu, eiriolaeth ac ymgysylltu
  • Cysylltu gyda grwpiau a chymdeithasau eraill megis Menywod y Cenhedloedd Unedig, UNDP a CSW
  • Ehangu gwaith a dealltwriaeth CWP

 

Cynhaliwyd cynhadledd flynyddol CWP BIMR ar gyfer 2017 yng Nghaerdydd, 6-8 Ebrill 2017. Thema'r gynhadledd oedd "Menywod yn yr Economi". Am ragor o fanylion, cyfeiriwch at y linc ar frig y dudalen hon.

 

Partners & Help