Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwybodaeth am y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae’r adran hon yn egluro mwy am weinyddiaeth y Cynulliad a sut mae’n gweithio, llwyddiannau’r Cynulliad, a hanes y sefydliad a’i ystâd.

 
Y tu allan i adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd

Mae’r Cynulliad yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad o bob rhan o Gymru. Cânt eu hethol gan bobl Cymru i’w cynrychioli nhw a’u cymunedau, deddfu ar gyfer Cymru a chraffu ar waith Llywodraeth Cymru.

 
Taflenni yn cynnwys gwybodaeth am y Cynulliad

Digwyddiadau allweddol a cherrig milltir ers ffurfio’r Cynulliad ym 1999.

 
Aelodau’r Cynulliad yn defnyddio technoleg yn y Siambr

Yr enw ar gorff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Comisiwn y Cynulliad. Canfyddwch sut caiff y Comisiwn ei ffurfio a mwy am y strwythurau a’r rheolau sy’n rheoli sut y caiff y Cynulliad ei lywodraethu.

 
Twndis pren y Siambr

Agorwyd y Senedd yn 2006, a dyma lle mae Aelodau’r Cynulliad yn ymgynnull ar gyfer y Cyfarfod Llawn ddwywaith yr wythnos. Canfyddwch fwy am y Cynulliad a’i ystâd yn yr adran hon.

Partners & Help